Login
KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT
Kraner og løfteutstyr
Redningsmidler og utsetning
Testing, inspeksjon, sertifisering
Service og vedlikehold
Hydraulikk og mekanisk rep.
Struktur design og fabrikasjon
Personell utleie
Godkjenninger
Utleie utstyr
Hydraulikk og mekanisk reparasjon/overhaling

KAM Lifting Consult, utfører reparasjoner og totaloverhaling
av roterende utstyr og hydraulikk systemer.

KAM Lifting Consult kan forta diagnostisering av hydraulikksystemer som ikke fungerer optimalt, og i samråd
med kunde utføre de nødvendige tiltak for optimal drift.

Mekaniske komponenter inngår ofte som en del av helhetsbilde og kan være årsak til drifts problemer.
Det være seg gir/svingkrans/stempel/sylindre så overhales
disse i samråd med kunde.