Login
KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT
Kraner og løfteutstyr
Redningsmidler og utsetning
Testing, inspeksjon, sertifisering
Service og vedlikehold
Hydraulikk og mekanisk rep.
Struktur design og fabrikasjon
Personell utleie
Godkjenninger
Utleie utstyr
Vår Virksomhet

KAM Lifting Consult AS kan forestå reparasjon, modifikasjon, service
og sertifisering av offshore/skips kraner og utsettings arrangement,
samt mekanisk og roterende utstyr. Vi utfører også feilsøking, modifikasjon, testing og reparasjon av hydraulikk anlegg. Vi kan levere en totalpakke fra planleggings stadie til ferdig testet utstyr.

Vi opererer i dag on-offshore og internasjonalt enten som hovedlevrandør eller underlevrandør, der vi leverer høyt kvalifisert personell og tjenester til våre kunder. Vi har også forskjelligt utleieutstyr og godkjendte offshore verkstedscontainere.


KAM Lifting Consult kan bistå med rådgivning og planlegning av vedlikehold, reparasjon og modifikasjons oppdrag. Våre Prosjektledere har lang erfaring og vil kunne følge arbeidet fra planlegnings prosess til sluttført arbeid.  

Vi forestår også som uavhengig 3dje part på verifikasjon og oppfølging av dokkumentasjon, FAT tester og under montering og ferdigstillelse av utstyr.


 Vi utfører tjenester på følgende Arbeids områder:

  • Kraner og løfteutstyr
  • Redningsmidler og utsetnings arrangement
  • Testing, inspeksjon og sertifisering
  • Service og vedlikehold
  • Hydraulikk og mekanisk reparasjon / overhaling
  • Struktur design og fabrikasjon
  • Personell utleie
  • Godkjenning