Login
KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT
Kraner og løfteutstyr
Redningsmidler og utsetning
Testing, inspeksjon, sertifisering
Service og vedlikehold
Hydraulikk og mekanisk rep.
Struktur design og fabrikasjon
Personell utleie
Godkjenninger
Utleie utstyr
Service og vedlikehold

KAM Lifting Consult, kan foreta Service og vedlikehold på alle
type løfteutstyr, hydraulikk anlegg og mekaniske komponenter.

Dette kan være planlagt vedlikehold, så vel som hasteoppdrag.

Vi tar mål av oss til å møte de responstider som kunden måtte ha, for å forminske nede tiden på det respektive utstyr.