Login
KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT KAM LIFTING CONSULT
Kraner og løfteutstyr
Redningsmidler og utsetning
Testing, inspeksjon, sertifisering
Service og vedlikehold
Hydraulikk og mekanisk rep.
Struktur design og fabrikasjon
Personell utleie
Godkjenninger
Utleie utstyr
Testing, inspeksjon og sertifisering

KAM Lifting Consult kan utføre sertifisering, inspeksjon
og reparasjoner på de fleste typer løfteutstyr.

Dette innbefatter kraner, taljer, heisverk, og alle typer løfteredskap.

Vi registrerer dokumentasjonen i vår WEB baserte database,
slik at dokumentasjonen vil være tilgjengelig for vår kunde, umiddelbart etter at utstyret er blitt kontrollert.